Jobs

WERKEN BIJ ECCELLENZA

Eccellenza zoekt voor verdere uitbreiding van zijn vestigingen voortdurend naar ondernemende krachten.
Zowel vast personeel (leidinggevende en andere) als extra personeel, jobstudenten voor tijdens het weekend,
flexi-jobbers voor week en/of weekends, dynamisch personeel voor keuken,
logistiek, uitbating en administratie.

Naast een gepaste verloning houden we méér dan wie ook rekening met het privéleven van onze teamleden.
Geen services-coupé. Correcte uurschema’s, vakantie, …

Waar het ook toe bijdraagt, een centje bijverdienen geeft je extra adem.

Neem contact voor een gesprek en binnenkort bent u een “eccellenzaadje”

personeel@eccon.be – Matthieu Spruytte 0473 33 97 70

WAT IS EEN FLEXI JOB ?
Flexi-jobs zijn bedoeld voor iedereen die al een job heeft en wil bijklussen in de horeca.
Als u minstens een 4/5de-contract heeft bij een andere werkgever, kan u bij ons, dankzij de flexi-job, onbeperkt bijverdienen.
U krijgt daarvoor een nettoloon, waarop geen belastingen of RSZ betaald worden.
HEEL BELANGRIJK !
Het aantal uren dat u als flexi-werknemer mag presteren is onbeperkt !