ROUWMAALTIJDEN

Wij bekommeren ons om alle praktische puntjes zodat de rouwmaaltijd
in alle sereniteit kan verlopen met diep respect voor de rouw van de familie.